Tuesday, June 24, 2008


Нэгэн сайхан цомог гарчээ. Гаргах гэжуугаа гарах гэжийнэ гээд нилээд дуншсийн байгаан. Анхаа Онон 2 хөтөлдөөд гүйгээд нилээд удсийн тэгсэн чинь гаргаадахчээ өцөгдөр оройжингоо сонсож сэтгэлийн, сэрэхүйн цэнгэл эдлэв.
Гадаадынхан аваад дуусахаас нь өмнө Nomads -ийн шүлжээний газруудаас очиж аваарай . . .

Modern Nomads - CuthberthNomad Legends - Cuthberth
City Nomads - CuthberthOver the top - Cuthberth


Illusion - Cuthberth


Picnic - Cuthberth


Endless The Thougth - Cuthberth


Highest - Cuthberth


Rain - Cuthberth


No comments: